שלטי נגישות

א.א.י מתמחה בייצור והתקנה של שילוט והכוונה מואר מכל הסוגים, ביניהם שלטי הנגישות הנדרשים היום בחוק.
אנו יוצרים בעבורכם כמעט כל שלט מבוקש לפי הטקסט והסימון הנדרש ויחד עם זאת על גופי תאורה המתאימים לצרכים שלכם.

מטרת התקן לקבוע דרישות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלויות שונות ולציבור בכלל לקבל מידע שיקל את ההתמצאות בבניינים ובשטחים ציבוריים ואת השימוש בכל שירות הניתן בהם, באופן שוויוני, עצמאי, מכובד ובטיחותי ולפי הוראות כל דין.
לפי מכון התקנים

המידע נועד לענות על הצרכים האלה:

  1. התמצאות היכולת למצוא את הדרך, להגיע אל היעד, להימנע ממכשולים ומסכנות ולזהות הגעה אל – היעד. לדוגמה: זיהוי המיקום או/וגם זיהוי הדרך מול מפת הבניין או האתר.
  2. הַכְוונה מידע המכוון את האדם ליעדו. לדוגמה: שלטי חצים בקרבת היעד, שלטים הכוללים סמלים – במרחק מהיעד, שלטי הסבר מילוליים.
  3. זיהוי מידע המסופק במקום היעד והמזהה אותו. לדוגמה: שלטים בכניסה למקום, המזהים את שם – המקום.
  4. אזהרה מידע שנועד להתריע או/וגם להזהיר מפני סכנה. לדוגמה: מערכות התרעה, שלטי אזהרה. – ה. מידע כללי מידע שאינו קשור לאחד ממיני המידע הקודמים. לדוגמה: הוראות בטיחות, הנחיות –
  5. הפעלה, פירוט שעות פעילות, מידע לצורך הדרכה, איסורים.
רוב המידע שאנו מקבלים מועבר אלינו באמצעים חזותיים, באמצעים מישושיים ובאמצעים קוליים. אמצעים אלה משלימים זה את זה וחשוב שכל אחד מהם יסופק, לפי הצרכים שפורטו לעיל.
לצפיה בדרישות התקן לחצו כאן

צור קשר

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה: