דלג לתוכן כפתור לפתיחת תפריט נגישות

תפריט נגישות

הצהרת נגישות

ממירים

גם בנושא הממירים והסוללות יש תקנים חשובים שמכון התקנים בודק!
חלק זה של התקן מפרט דרישות בטיחות מיוחדות עבור נטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר, והמיועדים למטרות תאורת חירום רציפה ולא רציפה (ראו בתקן הישראלי ת"י 20 חלק ,2.22 הגדרה .(22.3.5 חלק זה כולל דרישות ספציפיות לנטלים וליחידות בקרה לגופי תאורה עבור תאורת חירום, כמפורט בתקן הישראלי ת"י 20 חלק .2.22 נטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר והמיועדים לתאורת חירום, יכולים לכלול מצברים או לא לכלול אותם תקן זה כולל את כל דרישות הפעולה, אשר עבור נטלים אחרים המוזנים בזרם ישר הן מוגדרות כדרישות ביצועים.
זאת משום שציוד לתאורת חירום שאינו פועל, מהווה סיכון בטיחותי. דרישות הביצועים מובאות בתקן הישראלי ת"י 60925.

צור קשר

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה: